หลักสูตรค่าย

STEM Education
Science · Technology · Engineering · Mathematics
กระบวนการเรียนรู้ที่บูรณาการจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

         จากแนวคิดของ ดร.ทักษิณ อาชวาคม เพื่อรูปแบบใหม่ของกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการบูรณาการ ความรู้ จากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายสร้างเป็นแรงบันดาลใจสู่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ที่สามารถจะนำมาใช้ในวิชาเรียนปกติหรือประยุกต์ใช้สำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนและแก้ไขปัญหาที่ใช้กระบวนการคิดแบบเชิงวิศวกรรม เพิ่มศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ แบบไร้ขีดจำกัดฝึกฝน การคิดเชิงวิเคราะห์ โรงเรียนสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกหรือปรับกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง การจัดหลักสูตรในรูปแบบของครอบครัวสะเต็มที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพิ่มความอบอุ่นในครอบครัว

ค่าย วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    โดยมีหลักสูตรประกอบด้วย

    - ค่าย STEM แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
       (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
       (หลักสูตร 2 วัน 1 คืน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
   
   
- ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

    ระยะเวลาของการจัดอบรมหรือจัดค่าย
     
- 2 วัน 1 คืน
      
- 3 วัน 2 คืน

     

 

                                                    กิจกรรมในการจัดค่าย
                                                 - ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดูดาว ดูแมลง ส่องนก)

                                                 - ศึกษาพลังงานทดแทน
                                                 - เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                                 - เพิ่มทักษะความคิดสร้างสรรค์

ตัวอย่างกิจกรรม

Nangrong Camp

ค่ายวิทย์ภาคอีสาน ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายสะเต็ม บุรีรัมย์ STEM STEM EDUCATION ค่ายวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน ค่ายสิ่งแวดล้อมนางรอง ค่ายวิทยาศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ ค่ายSTEM โครงการค่าย ค่ายสะเต็มภาคอีสาน ค่ายSTEMภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมภาคอีสาน ค่ายนวัตกรรมเกษตรภาคอีสาน ดูดาวภาคอีสาน ธรรมชาติสวยภาคอีสาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ปราสาทหินพนมรุ้ง วิทยาศาสตร์นางรอง เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี ศึกษาธรรมชาติ ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทหิน  ระบบนิเวศน์ ศึกษาระบบนิเวศ พนมรุ้ง วนอุทยานเขากระโดงบุรีรัมย์ เขื่อนลำนางรอง ที่เที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ปราสาทบ้านบุ ปราสาทเมืองต่ำ โรงแรมซีแอนด์ซีนางรอง ร้านอาหารซีแอนด์ซีนางรอง วัดเขาอังคาร แหล่งหินตัด อ่างเก็บน้ำทุ่งแหลม ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้ โฮมสเตย์นางรอง วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน วัดระหาน ที่พักนางรอง โรงแรมนางรอง รีสอร์ทนางรอง ร้านอาหารนางรอง ร้านอาหารบุรีรัมย์ ห้องพัก เที่ยวภาคอีสาน โรงแรมที่พักภาคอีสาน วัดเขาพระอังคาร พระเจ้าใหญ่ วัดหงษ์ จุดชมวิวผาแดง หาดปราสาททอง สนามบินบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ สวนนก ปราสาทเมืองต่ำ มหาศิวลึงค์ นางรองที่ยวไหนดี เที่ยวนางรอง ที่พักบุรีรัมย์ ภูเขาไฟเขากระโดง พระสุภัทรบพิตร ทะเลสาบแห่งอีสานใต้ ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์ นิว ไอ-โมบาย สเตเดียม บุรีรัมย์ ปราสาทบ้านบุ แหล่งเตาโบราณ นางรองเมืองสวย ดร. ทักษิณ อาชวาคม

กิจกรรมค่ายสะเต็ม

Visitors: 16,983